มหาวิทยาลัยมหิดล เดินรณรงค์โครงการ “รณรงค์ถนนปลอดภัยไร้โควิด” ครั้งที่ 2
February 9, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล
February 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “การประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล”