คณะศิลปะศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 “อยุธยา on the move”
August 20, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Universitas Indonesia
August 20, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการบริหารจัดการเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 3