คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับ สวทช.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมกลุ่มวิจัย Aging Society Research Cluster
June 1, 2021
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด-19
June 1, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับ สวทช.