คณบดีวิศวะ ม.มหิดล ร่วมเวทีปาฐกถาในงาน Education NEXT Forum 2021 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)
August 25, 2021
Partnered PhD Agreement Signing Ceremony with Swinburne University of Technology
August 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอีกหลายองค์กรทั้งภายใน และต่างประเทศ หารือเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 (Prince Mahidol Award Conference 2022)