มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างเเบบทดสอบเเละจัดการสอบวิถีใหม่เเบบออนไลน์
February 15, 2021
กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 7
February 16, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล รับฟังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านสาธารสุขศาสตร์