มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบเพื่อการศึกษาในโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU)
October 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเครือข่ายวิจัย Mahidol University Consortium for Viral Vector Research
October 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2564