มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2021 Online Program แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกและประเทศในกลุ่มอาเซียน
March 8, 2021
MUIC Virtual Final Touch for Term 1
March 8, 2021

Italian Ambassador to Thailand paid a courtesy call on the President of Mahidol University

001

On Monday 8th March 2021, Prof. Banchong Mahaisavariya, President along with Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and Corporate Communication warmly welcomed H.E. Mr. Lorenzo Galanti, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Thailand, Mr. Ugo Boni, Counsellor, and Ms. Somsri Pobpipugtra, Cultural Office at the Office of the President, Mahidol University.

On this occasion, the meeting focused on many aspects of the higher education system in Thailand and the current collaboration between Italy and Thailand. H.E. Mr. Lorenzo Galanti also discussed further about the opportunities to strengthen the academic collaboration between the two countries. It was a very productive and fruitful meeting.