มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเเนะนําโครงการ และแนวทางการเป็น Mentor ในโครงการ “บ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”
August 14, 2021
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2563
August 16, 2021

Mahidol University students participated in the 2021 ASEAN-Korean Youth Summit

5 students from Faculty of Engineering, Faculty of Medical Technology and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University were selected to be a part of the student representatives from Thailand in ASEAN-Korea Youth Summit (AKYS) 2021 held by the ASEAN University Network (AUN), the Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF), and the National Council of Youth Organization in Korea (NCYOK). This year AKYS came up with the theme of “Inclusion and Integration for the ASEAN-KOREA community.” The program was divided into pre-activities and an official program.

The pre-activities were held on 8th, 22nd, 29th July and 5th August 2021. In this session, student delegates had an opportunity to share their facts and opinions about their countries in group discussions with other nations on 5 topics, which are

– The Coexistence between Humans and Nature: Action Plans for Carbon Neutrality Towards the Environmental Sustainability

– The Development of an ‘Untact (Contact-free)’ Society and the Changes in Youths’ Lives after the COVID-19 Pandemic

– Coexistence and Inclusion of People from Different Socioeconomic Classes and Status for Communal Values

– Inequality Reduction across Various Media Platforms: Towards Digital Inclusion

– Social Inclusion and Expansion of Boundaries on Gender Sensitivity”.

The official program was held from 10th – 13th August 2021 with a total of 100 delegates, consisting of 10 delegates from the Republic of Korea and 10 delegates from each of 9 countries in ASEAN. In the official summit, participants got chances to share their insights and perspectives to seek and affirm recommendations to solve structural problems related to the topics. This program also provided a space to develop critical thinking and explore ideas of the future among youth of ASEAN-ROK nations.

This program aimed to promote youth exchanges between ASEAN and Korea by forming solidarity and friendly relationships. Furthermore, it was planned to develop global youth leaders through thematic activities and exchanges of views and opinions among youths from ASEAN and Korea. Moreover, it was addressed to provide youths with the opportunity to contribute to the development of the ASEAN-Korean community by exploring a common agenda and drawing cooperative measures.