มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เสวนาพิเศษ Science Café แกะสูตร Start up model : จากห้องแล็บสู่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 มาตรฐานสากล
February 18, 2021
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ รับมอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
February 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564