มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
October 11, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ”
October 13, 2021

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร