มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Temasek Foundation – NUS PLUM Southeast Asia Leaders’ Summit 2021
April 26, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 5 (MU Safety Day: SAFETY FORWARD)
April 28, 2021

ม.มหิดล จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ