มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2564
June 17, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “The First Council Meeting of the Second Council Board of BRIMEA” และ “The 5th International Forum of Higher Medical Education”
June 19, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Research Workshop : Encompassing COVID-19 Challenges