การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 3, 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี
July 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรสนับสนุนตัวโครงการ SPACE-F ปีที่ 2 เผยแนวคิดปั้นกรุงเทพมหานคร สู่ FoodTech Silicon Valley