มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”
November 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต”
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563