การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 16, 2020
Mahidol University holds webinar on “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”
July 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย พร้อมแถลงข่าว ความสำเร็จการพัฒนาชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว