สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
November 13, 2020
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)”
November 13, 2020

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท SCG Packaging Public Company Limited (SCGP) พัฒนาต้นแบบ Paper PPE เพื่อใช้ทางการแพทย์