มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
July 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” กู้วิกฤต COVID-19 “เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน”
July 18, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข​