มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU – IR Ambassador 2019
January 8, 2020
โครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8
January 8, 2020

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)