ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
October 1, 2020
พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
October 2, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวการจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร