พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
August 7, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “การสื่อสารยุค Social Distancing”
August 8, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment