วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลที่ 15 ของวง Thailand Philharmonic Orchestra Season 15 “New Horizons”
November 4, 2019
Mahidol University in cooperation with HSRI and GACD, organized Implementation Science Research Training School
November 5, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอนกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)