Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่1/2560
January 11, 2018
การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017
January 11, 2018

1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ – ศิริราช นักศึกษาแพทย์วิ่งผลัดเชื่อมโยงน้ำใจคนไทย ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา