การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Volunteerism)
January 24, 2018
แถลงข่าว Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”
January 24, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบ ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกในประเทศไทย