งานครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
January 24, 2018
การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Volunteerism)
January 24, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย “สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ”