ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการกับ USAID COMET
December 7, 2017
Congratulations to New Deputy Minister, Ministry of Education, Thailand
December 7, 2017

อาจารย์ ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของ “ไลโก้” คว้ารางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ 2017