ทูลถวายปริญญาสมเด็จพระสังฆราช
November 16, 2017
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Conferred Degrees at Mahidol University Graduation Ceremony for Academic Year 2016
December 28, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ “After Action Review (AAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560”