10 Feb
 • By guest
 • Cause in

ฉีดวัคซีนที่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร จ.สระบุรี

– ทางชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “เรบีส์ กันภัย สู่ใจสุนัขและแมวในสถานพักพิง” โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์จำนวน 38 […]

VIEW DETAIL
18 Oct
 • By guest
 • Cause in

นำสุนัข 2 ตัวจากวัดหทัยนเรศวร์ มาเข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการบ้านรักหมาศาลายา และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้ประสานกับผู้ที่ดูแลสุนัขเหล่านี้ เพื่อให้ช่วยจับสุนัขมาทำหมันและฉีดวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีอีกครั้ง ที่โครงการฯได้นำสุนัขเพศผู้ จำนวน […]

VIEW DETAIL
17 Oct
 • By guest
 • Cause in

ทำความสะอาดบ้านรักหมา ให้อาหารน้องหมา และพาน้องหมาไปเดินเล่น”

“ในช่วงสัปดาห์วันมหิดล ทางสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Mahidol day of service ในปีนี้ให้เป็นวันเพื่อคนอื่น และสังคม กับกิจกรรมจิตอาสาของแต่ละหน่วยงาน […]

VIEW DETAIL
01 Oct
 • By guest
 • Cause in

ดูแลสุนัขที่บ้านรักหมาศาลายา

– ทำความสะอาดบ้านรักหมาศาลายา – อาบน้ำให้สุนัขและพาสุนัขไปเดินเล่น || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||- บ้านรักหมามีความสะอาด เรียบร้อย […]

VIEW DETAIL
22 Sep
 • By guest
 • Cause in

ทำหมันสุนัขวัดหทัยนเรศวร์

วัดหทัยนเรศวร์ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้กับม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา มีสุนัขที่อาศัยอยู่ในวัด และบริเวณโดยรอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการควบคุมประชากรสุนัขและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในอนาคตจะมีสุนัขเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และจะเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นติดต่อจากสัตว์สู่คน || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น […]

VIEW DETAIL
01 Oct
 • By guest
 • Cause in

ออกบูธในงานวันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้าโลก)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ออกบูธในงานวันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้าโลก) ซึ่งปีนี้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ ที่ศูนย์ควบคุมสุนัข เขตประเวศ || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น […]

VIEW DETAIL