นำสุนัข 2 ตัวจากวัดหทัยนเรศวร์ มาเข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

guest