ข่าว ปี 2560

January 10, 2018

พิธีทำบุญตักบาตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

January 10, 2018

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

December 28, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

December 28, 2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

December 25, 2017

ม.มหิดล ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิดเสริมสร้างต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศไทย เพื่อการศึกษาต่อยอดในอนาคต

December 22, 2017

พิธีเปิดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย ประจำปี 2560

December 22, 2017

คณะผู้บริหารบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ แห่งใหม่

December 22, 2017

รัฐมนตรีฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม “การประชุมสภามหาวิทยาลัย” ม.มหิดล

December 22, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

December 22, 2017

ทีมนักศึกษา ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)

December 22, 2017

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

December 22, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ One Belt One Road Science and Innovation Network กับ Shanghai Jiao Tong University

December 22, 2017

พิธีมอบทุน MOECO’s Scholarship Ceremony แก่นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี

December 22, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

December 22, 2017

พิธีลงนามในข้อตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยโอซาก้าและพิธีเปิด Mahidol University – Osaka University Joint Campus

December 22, 2017

อธิการบดีเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

December 22, 2017

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร

December 20, 2017

พิธีเปิดการการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017

December 20, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงผลการวิจัย และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

December 20, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.มหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

December 20, 2017

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2017 UI Green Metric World University Ranking 2017

December 20, 2017

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณ และขอพรปีใหม่ จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

December 20, 2017

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2017)

December 20, 2017

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก

December 20, 2017

งานแถลงข่าวจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017

December 20, 2017

พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

December 20, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

December 7, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์

December 7, 2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

December 25, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก University of York ประเทศอังกฤษ

December 25, 2017

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

December 7, 2017

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตร “ของขวัญจากดิน” รอบปฐมทัศน์

December 7, 2017

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #16)

December 7, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

December 7, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

December 7, 2017

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว “ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยทีพีไอชีวะอินทรีย์”

December 7, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร

December 7, 2017

อาจารย์ ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของ “ไลโก้” คว้ารางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ 2017

December 7, 2017

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการกับ USAID COMET

December 7, 2017

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาวนครปฐม”

December 7, 2017

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017))

December 7, 2017

ม.มหิดล โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ของขวัญจากดิน”

December 7, 2017

มหิดลเพื่อการตื่นรู้ “ตื่นรู้…สู่สังคม” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Mindful Leader”

December 7, 2017

ประชุมวิชาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3

December 7, 2017

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

December 7, 2017

ต้อนรับอธิการบดีจาก Tokyo Medical and Dental University

November 21, 2017

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำปี 2560

November 16, 2017

U.S. News & World Report จัดอันดับ “Best Global Universities Rankings 2018” ม.มหิดล ติดอันดับที่ 509 ของโลก และมีอันดับดีที่สุดในประเทศไทย

November 16, 2017

พิธีเปิดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

November 16, 2017

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

November 16, 2017

พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)

November 16, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุ่นยนต์ทางทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”

November 16, 2017

Quality Forum 2017: Best Practice Sharing on Customer Engagement

November 10, 2017

บรรยายโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP#16)

November 10, 2017

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560 หัวข้อ “Value-Based Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

November 10, 2017

ม.มหิดล จัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560”

November 10, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)มหาวิทยาลัยมหิดล – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

November 10, 2017

อธิการบดีบรรยายพิเศษในโครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

November 10, 2017

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล”

November 10, 2017

ร่วมงานเสวนา ในงาน COSMEX 2017

November 10, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น เปิดศูนย์ Mahidol-AIST Research Unit (or MARU) เพื่อการทำงานวิจัยร่วมกัน

November 10, 2017
ku

ต้อนรับผู้แทนจาก KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

November 10, 2017

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

November 10, 2017

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)

November 10, 2017

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

November 10, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s Admission Fair 2017

November 10, 2017

พิธีมอบรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560

November 10, 2017

งานสัมมนาบุคลากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “มองหลัง แลหน้ากับทิศทางก้าวต่อไป ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน”

November 10, 2017

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 20 ปี

November 10, 2017

โครงการ “เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้โรงเรียนและชุมชน”

November 10, 2017

งานครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

November 10, 2017

งานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23 จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

November 10, 2017

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนศึกษาฯ

November 10, 2017

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)

June 20, 2017

เผยผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2018

July 5, 2018

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2560

December 28, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

November 16, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ “After Action Review (AAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560”

November 16, 2017

ทูลถวายปริญญา แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

November 16, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด“พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

November 16, 2017

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย”

November 16, 2017

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

November 16, 2017

อธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Where good idea for research come from”

November 16, 2017

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Start up Expo 2017

November 16, 2017

บรรยายพิเศษ “How to be a Good Researcher & MU Perspective”

November 16, 2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2560 หัวข้อ “Mahidol 361 องศา”

November 16, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

November 13, 2017

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

November 13, 2017

แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ “3 โรงเรียนแพทย์ : บทบาทต่อสาธารณสุขของไทย”

November 13, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

January 10, 2018

เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

January 10, 2018

ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามมติ ครม.

January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “Mahidol 361 องศา” ปี 2560

January 10, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

January 10, 2018

ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

January 4, 2018

งานประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17

January 4, 2018

ประธาน ทคบร.- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

January 3, 2018

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา 2560

January 3, 2018

ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนไข้เลือดออก : จุดเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อการป้องกันแบบองค์รวม”

January 3, 2018

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560

January 3, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ RUN-ASEAN Cluster II’s Workshop “Transnational Mobility in ASEAN : Implications and Challenges for Multicultural Society, Social Protection, and Health – Care System”

January 3, 2018

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

January 3, 2018

นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer”

January 3, 2018

การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Liverpool John Moores University และการจัดงานสัมมนาพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 28, 2017

กิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

December 28, 2017

แสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559

December 28, 2017

พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

December 28, 2017

กิจกรรมรับน้องเข้าบ้านมหิดล ปีการศึกษา 2560

December 28, 2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

December 28, 2017

Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

December 28, 2017

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

December 28, 2017

“มหิดล” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐาน “สี” เปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน”

December 28, 2017

โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ #2

December 28, 2017

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

December 28, 2017

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

December 28, 2017

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting)

December 27, 2017

ต้อนรับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย

December 27, 2017

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐

December 27, 2017

ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2560

December 27, 2017

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

January 11, 2018

แสดงความขอบคุณและอำลาอธิการบดี

January 11, 2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

January 11, 2018

พิธีส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

January 11, 2018

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

January 11, 2018

งานประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

January 11, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 11

January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลกับการก้าวสู่ Entrepreneurial University และการเปิดตัว Makerspace

January 11, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

January 11, 2018

ผนึกกำลัง “ร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย”

January 11, 2018

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group

January 11, 2018

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

January 11, 2018

ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ

January 10, 2018

อธิการบดีร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”

January 10, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10

January 10, 2018

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

January 10, 2018

ทีมโต้สาระวาที มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 12thEUTH Debate Championship”

January 10, 2018

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ม.มหิดล กับ สพฐ.ตร.

January 5, 2018

พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

January 5, 2018

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560

January 5, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

January 15, 2018

Smart Mobility for Salaya City (Smart Salaya)

January 15, 2018

แห่งเดียวในไทย…ศิริราชรักษามะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน

January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล – กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

January 15, 2018

อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”

January 15, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)

January 15, 2018

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3

January 15, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9

January 15, 2018

ม.มหิดล จัดทำ“ดอกไม้จันทน์” จากใจถวาย “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

January 15, 2018

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “South-South Learning Workshop to Accelerate Progress to End Hunger and Undernutrition”

January 12, 2018

รางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559

January 12, 2018

ม.มหิดล มอบเครื่องจดจำ(MEM) ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาของ ม.ธรรมศาสตร์

January 12, 2018

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ (Analytical Sciences)

January 12, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

January 12, 2018

สานเสวนาเป็นเกียรติแด่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

January 12, 2018

โครงการผลิตภัณฑ์ ต.ศาลายา เชิงสร้างสรรค์

January 12, 2018

คณะนักศึกษาในโครงการ Projects with Underserved Communities Thailand 2017 เข้าพบอธิการบดี

January 12, 2018

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8

January 12, 2018

พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

January 11, 2018

ประชุมวิชาการ Global Classroom

January 11, 2018

พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง

January 11, 2018

งานวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

January 11, 2018

คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560

January 11, 2018

ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1

January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่

January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

January 11, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

January 11, 2018

คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

January 11, 2018

อธิการบดีให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขัน “การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์”

January 11, 2018

วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

January 8, 2018

แถลงข่าวจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

January 8, 2018

ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings® 2018

January 16, 2018

พิธีเปิดชมรมคนริมน้ำ: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ของอำเภอพุทธมณฑล

January 15, 2018

Natural Disasters Management Training Course

January 15, 2018

Natural Disasters Management Training Course

January 15, 2018

การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560

January 15, 2018

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”

January 15, 2018

ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ในงาน “ทางร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์”

January 15, 2018

บรรยาย “ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย”

January 15, 2018

ต้อนรับผู้แทนจาก AUN – DPPnet จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

January 15, 2018

“โครงการฝึกปฏิบัติการทำด้วยมือ ซื้อด้วยใจ”

January 15, 2018

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

January 15, 2018

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน”

January 15, 2018

โครงการ MU Friends for Staffs ประจำปีการศึกษา 2559

January 15, 2018

ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนเอชไอวี หมากสำคัญในการป้องกัน”

January 15, 2018

เสวนา Science Café : ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก

January 15, 2018

ม.มหิดล จัดงานสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

January 15, 2018

นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

January 15, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต

January 15, 2018

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor

January 15, 2018

เปิดโครงการ Reduce & Reuse : Plastic Bag คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

January 15, 2018

โครงการ Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

January 8, 2018

ม.มหิดล จับมือ University of Strathclyde แถลงเปิด “หลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ THAI-UK ระหว่าง Mahidol-Strathclyde” มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากร และงานวิจัยคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมโลก

January 15, 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

January 15, 2018

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

January 15, 2018

ปาฐกถาพิเศษกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

January 15, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อผู้พิการ

January 15, 2018

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

January 15, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 5

January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยะสร้างสุขตามรอยเท้าพ่อ”

January 15, 2018

Science Cafe “The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand ; Chemistry Talk series” ตอน Back to the IChO

January 15, 2018

มหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี

January 15, 2018

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

January 15, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 4

January 15, 2018

ม.มหิดล จัดโครงการ Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล

January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนา C2C For OBE

January 15, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 3

January 15, 2018

การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2560

January 15, 2018

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560

January 15, 2018

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2560

January 23, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU QD Market

January 23, 2018

วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

January 23, 2018

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช

January 23, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

January 23, 2018

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560

January 23, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

January 16, 2018

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559

January 16, 2018

ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า

January 16, 2018

ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เปีย มาลากุล

January 16, 2018

นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017

January 16, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6

January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

January 16, 2018

นักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017

January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

January 16, 2018

ต้อนรับขบวนนักวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว”

January 16, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560

January 16, 2018

ศิริราชประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 “นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส

January 16, 2018

ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

January 16, 2018

ม.มหิดล เปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”

January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Università Politecnica delle Marche

January 16, 2018

OSM in Action : Sharing & Follow up

January 16, 2018

งาน ”ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

January 16, 2018

รับมอบทุนการศึกษา Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทย

January 16, 2018

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4

January 16, 2018

ประชุมวิชาการ Mahidol – Liverpool Symposium 2017

January 16, 2018

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 Sustainable University Network for Thailand

January 16, 2018

ข่าว Green Report TV7 สัมภาษณ์เรื่อง “ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก”

January 16, 2018

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”

January 16, 2018

แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ

January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

January 16, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 13

January 9, 2018

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

January 9, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 97 ของเอเชีย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2017

January 9, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาหลักการและเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร “Outcome – Based Education”

January 9, 2018

ม.มหิดล ติดอันดับที่ 115 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2017

January 12, 2018

ประชุมโครงการ ECO TOWN มหิดลกับชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 3 แห่ง

January 12, 2018

พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN-HPN

January 12, 2018

Mahidol University International Night 2016

January 12, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

January 12, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

January 12, 2018

ทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานต่ออธิการบดี

January 12, 2018

โครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน”

January 12, 2018

นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้

January 12, 2018

ม.มหิดล จัด “กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล”

January 12, 2018

ม.มหิดล ยื่นหนังสือต่อ สนช.แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

January 11, 2018

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมการแข่งขันวันแรก คว้า 2 เหรียญทองและ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์

January 11, 2018

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e –Learning)

January 11, 2018

“Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium”

January 11, 2018

อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

January 11, 2018

การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017

January 11, 2018

1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ – ศิริราช นักศึกษาแพทย์วิ่งผลัดเชื่อมโยงน้ำใจคนไทย ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

January 11, 2018

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่1/2560

January 11, 2018

ปล่อยตัวนักกีฬา “จูงกัน RUN”

January 11, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

January 11, 2018

อธิการบดีร่วมงานโครงการปาฐกถาพิเศษและมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี

January 11, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5

January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier

January 11, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560

January 11, 2018

เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต

January 11, 2018

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

January 11, 2018

นักวิจัย ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัล TWAS จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

January 11, 2018

พิธีเปิด และเสวนา เรื่อง “อายุรศาสตร์ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี” ในการประชุมวิชาการ 100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

January 11, 2018

ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือแนวทาง “โครงการความร่วมมือรถไฟฟ้า ม.มหิดล”

January 11, 2018

บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”

January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

January 10, 2018

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

January 10, 2018

เยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศวิทยาสวนสิรีรุกขชาติ

January 10, 2018

แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ

January 10, 2018

ศิริราชประกาศผลสำเร็จรักษามะเร็งเต้านมเทียบเท่ามาตรฐานโลก

January 10, 2018

ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนไข้เลือดออก…ในมุมมองผู้ร่วมวิจัยวัคซีนฯ”

January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier

January 10, 2018

ชาวมหิดล ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

January 10, 2018

งานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับความสำเร็จ การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart Mate3 ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย”

January 10, 2018

คณะผู้บริหารรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด

January 10, 2018

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย

January 10, 2018

พิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา และโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1

January 10, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดัชมิลล์ และ เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ

January 10, 2018

ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Oslo

January 10, 2018

Mahidol EcoLab คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เสริมทัพ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. รับทุนนักวิจัยแกนนำ ปี 2559 จาก กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. วิจัย “เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและพลังงาน”

January 10, 2018

เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรม ’ค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน’ ครั้งที่ 4

January 10, 2018

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

January 10, 2018

Mahidol stays at the top as Thailand’s greenest university in UI GreenMetric rankings