Events for December 1, 2021 › ปฏิทินกิจกรรม

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for December 1, 2021 › ปฏิทินกิจกรรม

Day Navigation

All Day

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals”

November 29, 2021 - December 3, 2021

{:th}มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินการสู่เป้าหมาย โดยนำเสนอการผ่านการประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ และนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคลคลทั่วไป รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ […]

Find out more »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี (Teaching To Be A Genius Like Da Vinci)”

November 29, 2021 - December 1, 2021

{:th}29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี (Teaching To Be A Genius Like Da Vinci)” ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. […]

Find out more »
+ Export Events