Loading Events

« All Events

บัณฑิตใหม่เตรียมพบกับ 2 กิจกรรมสุดว้าว

September 27 - October 30

1601172529364

บัณฑิตใหม่เตรียมพบกับ 2 กิจกรรมสุดว้าว
ว้าว 1 อิ่มอร่อยทุกเมนูจาก Food Truck ภายในงาน ทุกเมนูบาทเดียว
เงื่อนไข :
1. ลูกค้ารับสิทธิ์อิ่มอร่อยทุกเมนูจาก Food Truck ภายในงาน ในราคา 1 บาท เมื่อชำระด้วย แอป SCB Easy เพียง Scan QR Code เพื่อชำระเงิน
2. สวงนสิทธิ์ 1 สิทธิ / ร้านค้า / วัน
3. รับสิทธิ์ได้เฉพาะในวันที่ 29 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวัน ณ โซนกิจกรรมของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ว้าว 2 ร่วมสนุกกับกิจกรรมโพสต์รูปภาพคู่กับป้ายบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด โพสต์ที่โดนใจกรรมการรับบัตรคอนเสิร์ต FANTOPIA 2020
เงื่อนไข :
1. กิจกรรมนี้เฉพาะ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่เข้าร่วมงานซ้อมย่อย ในวันที่ 29 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 263 ก่อนเวลา 23.59 น. เท่านั้น
2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องโพสต์รูปภาพของท่านคู่กับป้ายบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด ที่อยู่ในงานพร้อมใส่แคปชั่นเพื่อบรรยายว่า “พกบัตรเดบิต SCB ไว้ Pay อะไร Happy ที่สุดเพราอะไร?” แล้ว ติด hashtag #DebitSCBHappy #MUCongrats บนหน้า Facebook ของท่าน และเปิดโพสต์ดังกล่าวเป็น Public
3. โพสต์ที่โดนใจกรรมการ รับบัตรคอนเสิร์ต FANTOPIA 2020 รอบวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ที่อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี รางวัลละ 2 ใบ มูลค่าใบละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล (จำกัด 1 รางวัล/ท่าน)
4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขเท่านั้น และต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์
5. คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ตัดสินและคัดเลือกผู้ได้รางวัลจากผู้ที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขและกติกาทุกข้อ และถูกใจกรรมการที่สุด
6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 Facebook : mahidolpr และ Website : www.mahidol.ac.th เวลา 12.30 น.
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง inbox Facebook : mahidolpr โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563 หากไม่แสดงตนตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประชาชนและหน้า Facebook ที่โพสต์และเปิดเป็น Public ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหลักฐาน เพื่อรับรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารกลาง ชั้น Ground เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-15.00 น. (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรประชาชน ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี)

เงื่อนไขรวม :
1. คำตัดสินของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคารถือเป็นที่สุด
2. มหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคารฯ มีสิทธิ์ที่จะนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพ และเสียง และ/หรือ วิธีการอื่นใด เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจธนาคาร หรือบุคคลอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
3. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
5. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

Details

Start:
September 27
End:
October 30
Event Category: