Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าและการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัย ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้”

September 1

กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าและการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัย ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้” วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 – 17.30 น.

 

     

      ช่องทางการเข้าร่วมฟังการบรรยาย

      – เข้าร่วมฟังในห้องประชุมเลขที่ 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จำกัดจำนวน)

      – รับฟังออนไลน์ผ่านทาง IPTV และ Webex

 

      การลงทะเบียนการเข้าร่วมฟัง : https://bit.ly/2ZOkv7W

 

      ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563

 

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ชนินาถ สุริยะลังกา

      E-mailซ chaninart.sur@mahidol.edu

Details

Date:
September 1
Event Category: