กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย: Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

Loading Events

« All Events

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย: Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

July 3 - August 21

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย: Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 6 จัดอบรมระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2566
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ra/prep/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 02-849-6243,02-849-6158

Details

Start:
July 3
End:
August 21
Event Category: