Loading Events

« All Events

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

February 18 - February 19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings รับจำนวน 40 คน
สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=microsoft-excel-2019

Details

Start:
February 18
End:
February 19
Event Category: