เดือนมีนาคม 2563


ผลงานวิจัย

March 6, 2020

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Open House Faculty of Tropical Medicine” แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

March 9, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เพิ่มทักษะสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

March 10, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนชาวไทยร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2563

March 10, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 36/2563 (Council Visit) ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล