ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 8-12 มกราคม 2561

เนื้อหาทั้งหมด

8-10 มกราคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 27 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 02-441-5333 ต่อ 2460, 2465

10-24 มกราคม 2561โครงการความสุขเต็มคลังด้วยการออกกำลังกาย ตอน Therapeutics Yoga ลดอาการปวดหลัง ณ ห้องออกกำลังกายชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-433-7098

12 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 14 เรื่อง “GROW OLD HEALTHIER: Tips to Manage Common Geriatric Diseases” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2441-5242-4 ต่อ 1419 หรือ ติดตามข่าวสารจาก facebook page "มหิดลคนรักสัตว์" และ "Mahidol University, Faculty of Veterinary Science" และ เว็บไซต์

13-14 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 14 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2441-5242-4 ต่อ 1419 หรือ ติดตามข่าวสารจาก facebook page "มหิดลคนรักสัตว์" และ "Mahidol University, Faculty ofVeterinary Science" และ เว็บไซต์

13 มกราคม - 17 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ทุกวันเสาร์ 9:00 - 12:00 น. ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท รับจำนวนขั้นต่ำ 25 คน/รุ่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-2441-4401-8 ต่อ 1106,1730,1724 โทรสาร 0-2441-4140 อีเมล caas.lamu@gmail.com, aa.la.mu@hotmail.com

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2561

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.