ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 13-17 พฤศจิกายน 2560

เนื้อหาทั้งหมด

14 พฤศจิกายน 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

15 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users หัวข้อ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และ การใช้งานฐานข้อมูล SAGE, Oxford, Wiley Online Library ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 416 อาคารปฏิบัติการเรียนรวม (สิริวิทยา) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

15-17 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 20 ณ ห้องสัมมนา ตึกอานันทราช ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

16 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users หัวข้อ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และ การใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library, SpringerNature, ProQuest Dissertations & Theses Global ณ GIS LAB ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users หัวข้อ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และ การใช้งานฐานข้อมูล SAGE, ProQuest Dissertations & Theses Global, SpringerNature ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.