50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Print

โครงการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต”

ลงทะเบียนที่นี่การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหิดลเกมส์ 2562)

ลงทะเบียนที่นี่

โครงการ 50 ปี 50 ครูดีเด่นกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0

ลงทะเบียนที่นี่