มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2564
March 19, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2562
March 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือในหัวข้อ “Sustainable Development Goals in Southeast Asia and Its Impact to Research”

Screenshot_5(1)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Sustainable Development Goals in Southeast Asia and Its Impact to Research” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาให้สนับสนุนการทำงานวิจัยให้มากขึ้น โดยใช้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและมีผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (University Ranking) ในอนาคตด้วย จัดขึ้นโดย Springer Nature และ Times Higher Education (THE) โดยมี Dr. Antoine Bocquet, Springer Nature, Vice President Institutional Sales Japan, SEAO และ Mr. Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education (THE) กล่าวต้อนรับ

ในการนี้ Sir Philip Campbell, Editor in Chief of Springer Nature กล่าวถึง แนวทางในการสนับสนุนผลงานวิจัยในแต่ละประเทศ โดยเน้นการตีพิมพ์บทความหรือนโยบายที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวง อว. ให้การสนับสนุนนักวิจัยไทย โดยมุ่งผลักดันและขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยในด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับสากล พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยให้ผลิตผลงานและนวัตกรรมแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน