มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
April 23, 2021
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, hosts RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2021)
April 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย AUN-TEPL Steering Committee Meeting เพื่อหารือการจัดงาน 2nd AUN-TEPL Symposium และ รายงานผลของความร่วมมือระหว่าง AUN-TEPL และ AUN-HRE

2021-04-23_15-02-45

วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดเเละคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม เครือข่าย AUN-TEPL Steering Committee Meeting โดยมี Assoc. Prof. Lieven Demeester, Director, Centre for Teaching, Singapore Management University และ Dr.Amira Firdaus, Universiti Malaya ร่วมหารือการกำหนดหัวข้อสำหรับการจัดงาน 2nd AUN-TEPL Symposium โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอมุมมองเเละเเนวคิดใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ในวงการการศึกษาออนไลน์ ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเเวดวงเทคโนโลยีการศึกษาจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ได้มีการรายงานผลความร่วมมือ ระหว่าง AUN-TEPL และ AUN-HRE ในการจัดเก็บ เเละเเบ่งปันข้อมูลร่วมกันบน MERLOT ซึ่งถือเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งของเครือข่ายในการผลักดันให้เกิดการเเบ่งปัน เเละจัดเก็บความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เเบบ Technology-Enhanced Personalised Learning อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของเครือข่าย

AUN-TEPL (Technology-Enhanced Personalised Learning) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย เเละมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนออนไลน์เเบบส่วนบุคคล อาทิ AUN-TEPL Symposium, Webinar series, Inter-university research collaboration, การแบ่งปันความรู้ร่วมกันบนเว็ปไซต์ MERLOT.org เเละการ Workshop ด้านต่างๆ เป็นต้น