สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรมเอเชีย ม.มหิดล เปิดตัวหนังสือ “ถอดรหัสพฤกษาผ่านเลนส์ภาษาและวัฒนธรรม : การบูรณาการศาสตร์เพื่อชุมชน”
December 2, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเภสัชศาสตร์
December 3, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือพัฒนาบริการอัจฉริยะ 5G ที่ขับเคลื่อนด้วย Cloud และ AI (5G Powered Smart Hospital Enabled with Cloud and AI) พร้อมรับรางวัล CommunicAsia 2020

si-1

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบริการอัจฉริยะ 5G ที่ขับเคลื่อนด้วย Cloud และ AI (5G Powered Smart Hospital Enabled with Cloud and AI) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบริการอัจฉริยะ 5G ที่ขับเคลื่อนด้วย Cloud และ AI (5G Powered Smart Hospital Enabled with Cloud and AI) เป็นการสร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ช่วยพัฒนาบริการทางการแพทย์โดยนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้  ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการดำเนินงานทางการแพทย์ อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขของไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแบ่งปันความรู้ และร่วมมือกับนักวิจัยและคณาจารย์ทางการแพทย์ของศิริราชในการจัดทำโครงการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้ารับรางวัล CommunicAsia 2020 สาขา การทดสอบ 5G ที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก” (Most Innovative 5G Trial in Asia Pacific) จาก นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จากความสำเร็จในการนำโซลูชั่นการตรวจวิเคราะห์โควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี 5G+Cloud+AI มาใช้ในการวินิจฉัยโรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัล CommunicAsia 2020 สาขา การทดสอบ 5G ที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก” (Most Innovative 5G Trial in Asia Pacific) จากความสำเร็จในการผสานโซลูชั่น 5G+Cloud+AI เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ COVID19 เสริมศักยภาพการตรวจวิเคราะห์และรักษาโคโรนาไวรัสในช่วงการแพร่ระบาด ลดระยะเวลาในการวินิจฉัยผลการตรวจวิเคราะห์ และด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี 5G โซลูชั่นนี้ ยังมอบการเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ (Low Latency) ระหว่าง การรับส่งข้อมูลในการทำงานระยะไกล  อีกทั้งระบบ Cloud ยังช่วยปรับปรุงการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและการจัดสรรบุคลากรให้ดีขึ้นด้วย ทั้งยังยืดหยุ่นและปรับได้ตามความต้องการ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และยังช่วยควบคุมโรคระบาดในประเทศได้ดีขึ้น รางวัลดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของระบบการแพทย์ไทย ภายใต้โครงการ โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในประเทศไทย