คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
December 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวการให้บริการ Digital Transcript
December 1, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์

49595

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะ ปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประดิษฐานไว้ที่ส่วนงานสำหรับสักการะและเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงานต่อไป