รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
December 16, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพราชเทวี–พญาไท
December 16, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าและบริการแห่งปี “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020”

1608114950489

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าและบริการแห่งปี “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก

รางวัล Product of the Year Awards 2020 หรือ รางวัลสินค้าและบริการแห่งปี 2563 จัดขึ้นโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยมีการสำรวจ คัดเลือก และวิจัยตลาด ตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และลงคะแนนโดยผู้บริโภค เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรใน 14 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม แฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน ของใช้ส่วนตัว การเงินการลงทุน การประกันภัย ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ พลังงานและสาธารณูปโภค สุขภาพและบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ พลังงานและสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีดิจิทัล รวม 36 รางวัล ซึ่งเป็นองค์กรแบบอย่างความสำเร็จของการสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่