คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
December 4, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
December 4, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ms-1

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมี ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ณ Museum 204 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล