มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
November 2, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Webex Meeting) โดยมี นายแพทย์ สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตฯ เข้าร่วมรับฟัง โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาเขตอำนาจเจริญ ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564