มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 4/2563
November 16, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อศึกษาและวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
November 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน 2020 NCKU Overseas Week

001

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “2020 NCKU Overseas Week” ผ่านระบบออนไลน์ Webex ร่วมกับ Dr. Tran Diep Tuan, President and Board of Trustees Associate Professor of Pediatrics จาก University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City และ Professor Ir. Dr. Mohd Hamdi bin Abd Shukor, Vice-Chancellor จาก Universiti Malaya โดยมี Professor Ming-Deng Lai, Executive Vice President จาก National Cheng Kung University กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ IT in Education Enhancement Post COVID-19” ใน Online Forum: The Impact of the COVID-19 Pandemic on Higher Education

งาน “2020 NCKU Overseas Week” จัดโดย National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย และ University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ในฐานะ Strategic Partner ของ NCKU Overseas Hub เพื่อแบ่งปันผลของความร่วมมือ จากการทำ Joint Research Project ร่วมกัน ในด้าน Medicare, Dentistry, Disease Prevention, Health Care, Innovative Industry, Sustainable Technology, Nanotechnology และ Biological Information