วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมพี่เตรียมน้องเข้ามหิดลอินเตอร์
January 11, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563
January 13, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

DSC_9223

วันที่ 12 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรม “ปั่นจักรยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดงาน กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 2,000 คน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของประเทศไทย คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นปีแห่งการครบ 50 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และครบ 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบ การแข่งขันปั่นจักรยานประเภทถนน และการแข่งขันวิ่ง สำหรับ รูปแบบการแข่งขันปั่นจักรยานประเภทถนน ระยะทาง 66 กิโลเมตร ประเภท Open ชาย – หญิง และ Charity ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และการแข่งขันปั่นจักรยานประเภทถนน ระยะทาง 40 กิโลเมตร ประเภททั่วไปและ Charity เพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสความงดงามของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทาง ในพื้นที่อำเภอไทรโยค และรูปแบบการแข่งขันวิ่ง 3 ระยะ เริ่มจากการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะ 25 กิโลเมตร ประเภท Overall ชาย – หญิง ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะ 10 กิโลเมตร และ การแข่งขันวิ่งฟันรันระยะ 3 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นประเภททั่วไปและ Charity โดยกิจกรรมการวิ่งทั้ง 3 ระยะ จัดวิ่งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ รายได้จากการแข่งขัน จะนำมาสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน

ผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร
ประเภท Overall : ชาย ได้แก่ นายสุริยะ ขันกำเนิด
ผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร
ประเภท Overall : หญิง ได้แก่ นางสาวธยานิภา ลิโมทัย

ผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันปั่นจักรยานประเภทถนน ระยะทาง 66 กิโลเมตร
ประเภท Open: ชาย ได้แก่ Mr. Konstantin Fast
ผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการแข่งขันปั่นจักรยานประเภทถนน ระยะทาง 66 กิโลเมตร
ประเภท Open: หญิง ได้แก่ Mrs. Rita Fast

Recent post