โครงการ Mahidol University – University of Canterbury International Internship 2020 (MUUC 2020)
January 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
January 12, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมพี่เตรียมน้องเข้ามหิดลอินเตอร์

1578731579592-768x576

วันที่ 11 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพี่เตรียมน้อง เข้ามหิดลอินเตอร์ จัดโดยหน่วยสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ เทคนิคการเขียนเรียงความ แบบจำลองการเขียนเรียงความ แบบจำลองการสัมภาษณ์ และเทคนิคเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์จากศูนย์เตรียมความพร้อมฯ (PC) กิจกรรม Ice breaking พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำเข้าร่วมงานกว่า 50 คน ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post