วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาด้านดนตรีจากประสบการณ์จริง เพื่อเชื่อมต่อสู่ตลาดและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยศาสนศึกษา
November 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11
November 18, 2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาด้านดนตรีจากประสบการณ์จริง เพื่อเชื่อมต่อสู่ตลาดและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด

line_286058249042857_copy_1024x683

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ คุณปฏิเวธ อุทัยเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการความร่วมมือขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาด้านดนตรีจากประสบการณ์จริง เพื่อเชื่อมต่อสู่ตลาดและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์” ณ โถงหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ อ.อัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีด้วย

ความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรี ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา สร้างโอกาสในการพัฒนาศิลปิน ร่วมสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรีเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน และยังมีผลต่อภาพลักษณ์สำคัญต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้จังหวัดนครปฐมขึ้นเป็น Cities of Music ของประเทศไทย

โดยโครงการฯ นี้ จะเป็นการปูพื้นฐานด้านการเรียนการสอน การเปิดพื้นที่การแสดงดนตรี รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริงในวงการเพลง และยังผลักดันให้ทุกคนสามารถเป็นศิลปินได้ ภายใต้ค่าย Spacebar (สเปซบาร์) ในเครือ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ส่งเสริมให้น้อง ๆ นักศึกษาเข้าสู่เส้นทางอุตสาหกรรมด้านดนตรีอย่างแท้จริง ส่วนความร่วมมือด้านบุคลากร ทางมิวซิกมูฟได้จัดตั้งค่าย Melodic Corner (เมลอดิก คอนเนอร์) ที่จะคอยเป็นศูนย์กลางของดนตรีแจ๊ส รองรับบุคลากรที่มีความสนใจในดนตรีด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะมีการจัดกิจกรรมดนตรีแจ๊ส หรือแจ๊ส เฟสติวัล ให้เกิดขึ้นจริงอีกด้วย

ภายหลังการลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และค่ายมิวซิกมูฟจัดคอนเสิร์ตเปิดตัว 6 ศิลปินอย่างเป็นทางการภายใต้โปรเจค Album Youth Explosion ที่รวบรวมกลุ่มเยาวชนระดับ นิสิต นักศึกษา มีผลงานที่น่าสนใจ ที่กำกับดูแลและควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด โดย คุณฟองเบียร์ – ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ได้แก่ วง DI AGE (ได เอจ) วง GOOFY GLASSES (กูฟฟี่ กลาซเซส) X MAS (เอ็กซ์ มาส) PANG (แพง) AOUJAI (อ๋อใจ) และวง LAMP POET (แลมป์ โพเอ็ท) 6 ศิลปินจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และปิดท้ายด้วยการแสดงจากศิลปินค่ายมิวสิกมูฟก อาทิ เอิ๊ต ภัทรวี Copter (คอปเตอร์) Serious Becon (ซีเรียส เบค่อน) โฟคซอง และวง Moonlight (มูน ไลท์) กับคอนเสิร์ต “Singha Corporation Presents Youth Explosion Concert” (สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พรีเซนต์ ยูธ เอ็กซ์โพลชั่น คอนเสิร์ต) ณ ลานด้านหน้า หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา