มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์
November 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563

IMG_1072

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานในพิธี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก ณ หอพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา