คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
December 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business
December 22, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

DSC_3182

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมเยอร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและสื่อสาร เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ที่อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา